CS SK IT

HELIOSYSTEMS s.r.o.

Fotovoltaika

Jak to funguje?

Fotovoltaika jako vědní obor se začal ve světě využívat již před několika desetiletími. V současné době patří fotovoltaika mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obor, a to nejen u nás v České republice.

Pakliže se rozhodnete investovat do takovéhoto moderního fotovoltaického systému, vytvoříte si na střeše či zahradě svého domu vlastní elektrárnu, která bude:

Podstatou fotovoltaického jevu ve fotovoltaických článcích je vznik volných elektronů a "děr" osvětlením přechodu PN. Tímto způsobem se světelná energie přímo přeměňuje na elektrickou energii. Elektrickým propojením solárních článků pak vzniká fotovoltaický panel, který je základem pro náš systém na výrobu elektrické energie.

Nezbytným přínosem fotovoltaiky pro současný svět je také ekologická šetrnost vůči přírodě. Jeden průměrný fotovoltaický systém na rodinném domě s výkonem 5 Kwp ušetří 1.5 tuny černého uhlí za rok, a významně sníží škodlivé emise vypouštěné do ovzduší.

Jak ušetřím?

V současné době je fotovoltaika směrována především na pokrytí vlastní spotřeby energie. Nabízíme systémy, které budou výkonem sledovat křivku spotřeby vaší elektrické energie v domě. Na základě vaší současné průměrné spotřeby vám spočítáme velikost a nákladnost systému i s návratností vložených investic. Vyrábíte si svůj elektrický proud a přebytky prodáváte do sítě. Za veškerou vyrobenou energii inkasujete „podporu výroby“ ve výši 2,44 Kč/kWh do 5 kW instalovaného výkonu a 1,88 Kč/kWh nad 5 kW instalovaného výkonu. Tato cena je stanovena zákonem a je garantovaná na dobu 20 let. Nainstalováním systému zároveň výrazným způsobem navýšíte hodnotu vaší nemovitosti.

TOPlist